Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4630 Uppdaterad: 2020-10-01

  1. tid: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2019 (60)
  2. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Folkmängd (9)


 2. Flyttning i Linköpings kommun efter tid, tabelluppgift och flyttningsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 6129 Uppdaterad: 2020-10-05

  1. tid: 1948, 1949, 1950, 1951, ..., 2019 (72)
  2. tabelluppgift: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  3. flyttningsrelation: Eget län, Annat län, Utrikes, Totalt, (4)


 3. Flyttning efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3901 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2019 (52)
  2. tabelluppgift: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 4. Födda och döda efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3663 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2019 (52)
  2. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Inflyttade efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 46105 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2019 (52)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 6. Utflyttade efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 45884 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2019 (52)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Flyttning efter tid, kön, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 34358 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2019 (52)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 8. Procentuell fördelning av in- och utflyttade efter tid, kön, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 29937 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2019 (52)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 9. Flyttning efter kön, tid, riktning, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 88770 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2019 (52)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (20)


 10. Flyttning efter tid, ålder, kön, riktning och flyttningsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 28591 Uppdaterad: 2020-07-01

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsrelation: Inom egen stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, ..., Summa över kommungräns (6)


 11. Flyttning efter tid, ålder, födelseland, riktning och flyttningsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 28257 Uppdaterad: 2020-07-01

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsrelation: Inom egen stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, ..., Summa över kommungräns (6)


 12. Flyttning efter tid, födelsedecennium, kön, riktning och flyttningsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 30698 Uppdaterad: 2020-07-01

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. födelsedecennium: 1905-1909, 1910-1914, 1915-1919, 1920-1924, ..., Totalt (24)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsrelation: Inom egen stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, ..., Summa över kommungräns (6)


 13. Flyttning efter tid, födelselän, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 21231 Uppdaterad: 2020-05-18

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 14. Inrikes flyttning efter tid, relationslän, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 20191 Uppdaterad: 2020-05-18

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 15. Inrikes flyttning efter tid, relationslän, tabelluppgift, riktning och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 21229 Uppdaterad: 2020-05-18

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 16. Inrikes flyttning efter tid, relationslän, tabelluppgift, riktning och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 19452 Uppdaterad: 2020-05-18

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)


 17. Inrikes flyttning efter tid, relationslän, riktning och födelselän.

  Välj variabler: Storlek: 35683 Uppdaterad: 2020-05-18

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. födelselän: Född Stockholms län, Född Uppsala län, Född Södermanlands län, Född Östergötlands län, ..., Totalt (16)


 18. Inrikes flyttning efter riktning, relationslän, tabelluppgift, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 16623 Uppdaterad: 2020-05-18

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Summa inrikes inom och utom kommunen (24)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 19. Inrikes flyttning efter riktning, relationslän och tid.

  Välj variabler: Storlek: 20118 Uppdaterad: 2020-10-05

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. tid: 1948, 1949, 1950, 1951, ..., 2019 (72)


 20. Inrikes flyttning efter riktning, relationskommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 153516 Uppdaterad: 2020-09-30

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationskommun: Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, ..., Kiruna (290)
  3. tid: 1963, 1964, 1965, 1966, ..., 2019 (57)


 21. Inrikes flyttning efter riktning, relationskommun, födelseland och tid.

  Välj variabler: Storlek: 59337 Uppdaterad: 2020-05-18

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationskommun: Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, ..., Kiruna (290)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, (2)
  4. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)


 22. Flyttning efter tid, födelseland, ålder, riktning, flyttningsrelation och kön.

  Välj variabler: Storlek: 62943 Uppdaterad: 2020-05-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (18)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. flyttningsrelation: Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Utlandet, Totalt, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 23. Utrikes flyttning efter tid, födelseland, relationsområde, riktning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6446 Uppdaterad: 2020-05-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  3. relationsområde: Norden, Övriga Europa, Övriga världen, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. riktning: Invandring, Utvandring, Nettoflyttning, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 24. Utrikes flyttning efter riktning, relationsland, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 32910 Uppdaterad: 2020-03-11

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationsland: Afghanistan, Australien, Bangladesh, Belgien, ..., Österrike (51)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)


 25. Inflyttning efter tid, flyttningsrelation, upplåtelseform efter flyttning, ålder och upplåtelseform före flyttning.

  Välj variabler: Storlek: 20135 Uppdaterad: 2020-09-07

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. flyttningsrelation: Inom samma stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Summa inom kommunen, Annan kommun i länet, ..., Total flyttning (8)
  3. upplåtelseform efter flyttning: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-24 år, 25-44 år, ..., Totalt (7)
  5. upplåtelseform före flyttning: Äganderätt före, Bostadsrätt före, Hyresrätt före, Uppgift saknas före, Totalt före (5)


 26. Inflyttning efter tid, flyttningsrelation, upplåtelseform efter flyttning, kön och upplåtelseform före flyttning.

  Välj variabler: Storlek: 10985 Uppdaterad: 2020-09-07

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. flyttningsrelation: Inom samma stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Summa inom kommunen, Annan kommun i länet, ..., Total flyttning (8)
  3. upplåtelseform efter flyttning: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. upplåtelseform före flyttning: Äganderätt före, Bostadsrätt före, Hyresrätt före, Uppgift saknas före, Totalt före (5)


 27. Inflyttning efter tid, flyttningsrelation, utbildningsnivå efter flyttning, ålder och utbildningsnivå före flyttning.

  Välj variabler: Storlek: 30438 Uppdaterad: 2020-09-04

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. flyttningsrelation: Inom samma stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Summa inom kommunen, Annan kommun i länet, ..., Total flyttning (8)
  3. utbildningsnivå efter flyttning: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Totalt (6)
  4. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-24 år, 25-44 år, ..., Totalt (7)
  5. utbildningsnivå före flyttning: Förgymnasial utb. före, Gymnasial utb. före, Kort eftergymnasial utb. före, Lång eftergymnasial utb. före, ..., Totalt före (6)


 28. Befolkningsförändringar efter tid, månad och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 16271 Uppdaterad: 2020-02-20

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. tabelluppgift: Folkmängd, Förändring, Årstakt, Födda, ..., Justering (14)


 29. Förändringar i kommunens befolkning efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 26292 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. tid: 1861, 1862, 1863, 1864, ..., 2019 (159)
  2. tabelluppgift: Folkmängd (dåvarande indelning), Folkmängd (nuvarande indelning), Medelfolkmängd (dåvarande indelning), Medelfolkmängd (nuvarande indelning), ..., Kvinnor per 1000 män (18)


 30. Civilståndsförändringar efter tid, ålder, kön och civilstånd.

  Välj variabler: Storlek: 10702 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. ålder: 0-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (16)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. civilstånd: Gifta, Skilda, Änkor/Änklingar, (3)