Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4872 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2022 (63)
  2. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Folkmängd (9)


 2. Flyttning i Linköpings kommun efter tid, tabelluppgift och flyttningsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 6375 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1948, 1949, 1950, 1951, ..., 2022 (75)
  2. tabelluppgift: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  3. flyttningsrelation: Eget län, Annat län, Utrikes, Totalt, (4)


 3. Flyttning efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4130 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. tabelluppgift: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 4. Födda och döda efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3867 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Födda barn efter tid, moderns ålder och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 2822 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. moderns ålder: 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (8)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 6. Procentuell andel kvinnor som har fött barn efter tid, kvinnans ålder och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 3351 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. kvinnans ålder: 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (8)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 7. Döda efter tid, kön, ålder, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 12923 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 0-59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år, ..., Totalt (10)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent utifrån ålder, Procent utifrån upplåtelseform, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 8. Inflyttade efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 49162 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. ålder: 0 år, 1 år, 2 år, 3 år, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 9. Utflyttade efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 48945 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. ålder: 0 år, 1 år, 2 år, 3 år, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 10. Flyttning efter tid, kön, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 36477 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 11. Procentuell fördelning av in- och utflyttade efter tid, kön, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 31640 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 12. Flyttning efter kön, tid, riktning, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 94243 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (20)


 13. Flyttning efter tid, ålder, kön, riktning och flyttningsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 34031 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsrelation: Inom egen stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, ..., Summa över kommungräns (6)


 14. Flyttning efter tid, ålder, födelseland, riktning och flyttningsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 33621 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsrelation: Inom egen stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, ..., Summa över kommungräns (6)


 15. Flyttning efter tid, födelsedecennium, kön, riktning och flyttningsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 41282 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. födelsedecennium: 1905-1909, 1910-1914, 1915-1919, 1920-1924, ..., Totalt (25)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsrelation: Inom egen stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, ..., Summa över kommungräns (6)


 16. Flyttning efter tid, födelselän, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 25110 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 17. Inrikes flyttning efter tid, relationslän, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 23907 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 18. Inrikes flyttning efter tid, relationslän, tabelluppgift, riktning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 35111 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 19. Inrikes flyttning efter tid, relationslän, tabelluppgift, riktning och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 25245 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 20. Inrikes flyttning efter tid, relationslän, tabelluppgift, riktning och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 23479 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)


 21. Inrikes flyttning efter tid, relationslän, riktning och födelselän.

  Välj variabler: Storlek: 41955 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. födelselän: Född Stockholms län, Född Uppsala län, Född Södermanlands län, Född Östergötlands län, ..., Totalt (16)


 22. Inrikes flyttning efter riktning, relationslän, tabelluppgift, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 24026 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Summa inrikes inom och utom kommunen (24)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 23. Inrikes flyttning för personer i åldern 16-74 år efter tid, relationslän, sysselsättningsstatus, riktning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 26024 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 24. Inrikes flyttning efter riktning, relationslän och tid.

  Välj variabler: Storlek: 20965 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)
  3. tid: 1948, 1949, 1950, 1951, ..., 2022 (75)


 25. Inrikes flyttning efter riktning, relationskommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 158235 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationskommun: Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, ..., Kiruna (290)
  3. tid: 1963, 1964, 1965, 1966, ..., 2021 (59)


 26. Inrikes flyttning efter riktning, relationskommun, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 65406 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationskommun: Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, ..., Totalt (291)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)


 27. Inrikes flyttning efter riktning, relationskommun, födelseland och tid.

  Välj variabler: Storlek: 69488 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationskommun: Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, ..., Kiruna (290)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, (2)
  4. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)


 28. Flyttning efter tid, födelseland, ålder, riktning, flyttningsrelation och kön.

  Välj variabler: Storlek: 75457 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (18)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. flyttningsrelation: Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Utlandet, Totalt, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 29. Utrikes flyttning efter tid, födelseland, relationsområde, riktning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 7425 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  3. relationsområde: Norden, Övriga Europa, Övriga världen, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. riktning: Invandring, Utvandring, Nettoflyttning, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 30. Utrikes flyttning efter riktning, relationsland, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 36761 Uppdaterad: 2023-02-28

  1. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  2. relationsland: Afghanistan, Australien, Bangladesh, Belgien, ..., Österrike (51)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)


 31. Inflyttning efter tid, flyttningsrelation, upplåtelseform efter flyttning, ålder och upplåtelseform före flyttning.

  Välj variabler: Storlek: 29360 Uppdaterad: 2022-08-23

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. flyttningsrelation: Inom samma stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Summa inom kommunen, Annan kommun i länet, ..., Total flyttning (8)
  3. upplåtelseform efter flyttning: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-24 år, 25-44 år, ..., Totalt (7)
  5. upplåtelseform före flyttning: Äganderätt före, Bostadsrätt före, Hyresrätt före, Uppgift saknas före, Totalt före (5)


 32. Inflyttning efter tid, flyttningsrelation, upplåtelseform efter flyttning, kön och upplåtelseform före flyttning.

  Välj variabler: Storlek: 15656 Uppdaterad: 2022-08-23

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. flyttningsrelation: Inom samma stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Summa inom kommunen, Annan kommun i länet, ..., Total flyttning (8)
  3. upplåtelseform efter flyttning: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. upplåtelseform före flyttning: Äganderätt före, Bostadsrätt före, Hyresrätt före, Uppgift saknas före, Totalt före (5)


 33. Inflyttning efter tid, flyttningsrelation, utbildningsnivå efter flyttning, ålder och utbildningsnivå före flyttning.

  Välj variabler: Storlek: 41892 Uppdaterad: 2022-08-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. flyttningsrelation: Inom samma stadsdel, Annan stadsdel i kommunen, Summa inom kommunen, Annan kommun i länet, ..., Total flyttning (8)
  3. utbildningsnivå efter flyttning: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Totalt (6)
  4. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-24 år, 25-44 år, ..., Totalt (7)
  5. utbildningsnivå före flyttning: Förgymnasial utb. före, Gymnasial utb. före, Kort eftergymnasial utb. före, Lång eftergymnasial utb. före, ..., Totalt före (6)


 34. Kvarboende efter tid, tid i nuvarande fastighet, ålder, tabelluppgift, upplåtelseform och kön.

  Välj variabler: Storlek: 80250 Uppdaterad: 2022-05-19

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)
  4. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 35. Kvarboende efter tid, tid i nuvarande fastighet, ålder, tabelluppgift, hushållstyp och kön.

  Välj variabler: Storlek: 68942 Uppdaterad: 2022-05-19

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)
  4. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 36. Omflyttning inom kommunen efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 1664 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2022 (37)
  2. tabelluppgift: Antal flyttningar inom kommunen, (1)


 37. Befolkningsförändringar efter tid, månad och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 18477 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. tabelluppgift: Folkmängd, Förändring, Årstakt, Födda, ..., Justering (14)


 38. Förändringar i kommunens befolkning efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 26768 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1861, 1862, 1863, 1864, ..., 2022 (162)
  2. tabelluppgift: Folkmängd (dåvarande indelning), Folkmängd (nuvarande indelning), Medelfolkmängd (dåvarande indelning), Medelfolkmängd (nuvarande indelning), ..., Kvinnor per 1000 män (18)


 39. Civilståndsförändringar efter tid, ålder, kön och civilstånd.

  Välj variabler: Storlek: 12123 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. ålder: 0-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (16)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. civilstånd: Gifta, Skilda, Änkor/Änklingar, (3)