Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Kvarboende efter tid, tid i nuvarande fastighet, ålder, tabelluppgift, hushållstyp och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

tid i nuvarande fastighet

Totalt 7 Valda

Sök

ålder

Totalt 21 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230626
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-26
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun
Matris
FLY34
Databas
ÖstgötadatabaseN
Fotnoter

Fotnoter

Uppgiften om personer avser boende i bostadshushåll. Uppgifterna visar hur många år som personen/hushållet varit bosatt i nuvarande fastighet. Personer/hushåll som tillhör någon annan grupp än <1 år har varit kvarboende i fastigheten under det senast redovisade året. Hushåll fördelade efter referenspersonens kön och ålder. Ett hushåll består av personer som är folkbokförda i samma bostad.
tid i nuvarande fastighet
Uppgiften avser antalet år som personen har haft sin bostad i den fastighet som personen bodde i vid årets slut respektive år.
Klassgränserna ska tolkas på följande sätt, exempelvis att 1-2 år avser personer som bott minst ett år i fastigheten men ännu inte nått upp till en kvarboendetid på två år.
hushållstyp
Statistiken för hushåll i Sverige bygger på folkbokföringen. Ett hushåll består av personer som är folkbokförda i samma bostad. I hushållsstatistiken finns tre huvudtyper: ensamstående, sammanboende och övriga hushåll.
tabelluppgift
Hushåll
Uppgiften avser kön och ålder för hushållets referensperson. Referenspersonen är den äldsta personen som tillhör hushållet.
Personer
Avser personer boende i bostadshushåll.
hushållstyp
Ensamstående
Hushåll som består av en person (ensamboende), samt hushåll som består av en vuxen person och ett eller flera minderåriga barn.
Sammanboende
Här ingår vuxna personer som lever tillsammans som gifta, i registrerat partnerskap eller i ett samboförhållande, med eller utan minderåriga barn.
Övriga hushåll
Här hittar vi till exempel hushåll med tregenerationsboenden, inneboende, kompisboende och kollektiv.