Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Födda barn efter tid, moderns ålder och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

moderns ålder

Totalt 8 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240523
Kontakt
Jimmy Lindahl - tfn 013-20 61 76
Enhet
Antal
Skapad datum
2024-05-23
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FD004
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser de levande födda barn under året som var bosatta i Linköpings kommun vid årets slut. Uppgiften om upplåtelseform avser den som gällde vid årets slut. Ett mindre antal barn kan ha hunnit flytta från en upplåtelseform till en annan under det kalenderår de föddes, de kan också ha hunnit flytta över kommungräns före årsskiftet. Detta har det inte varit möjligt att ta hänsyn till vid framtagande av uppgifterna för denna tabell.

Materialet har sekretessgranskats, tal lägre än fyra (4) redovisas inte.
upplåtelseform
Totalt
Ett mindre antal mödrar som har fött barn under året har uppgift saknas avseende upplåtelseform. Dessa särredovisas inte i denna tabell, men de har inkluderats i totaluppgiften.