Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Inrikes flyttning efter tid, relationslän, riktning och födelselän.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

relationslän

Totalt 22 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelselän

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230626
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-26
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FL38
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Avser all flyttning över kommungräns inom riket. Materialet har sekretessgranskats. Tal lägre än än tre redovisas inte under de senaste fyra åren. Äldre uppgifter redovisas fullt ut.
relationslän
Relationslän visar till eller från vilket län som personen har flyttat. Detta oberoende av var i världen personen är född.
födelselän
Födelselän visar i vilket län som personen är född. Detta oberoende av vilket relationslän som personen har flyttat till eller från. Även dem som är födda utomlands har sorterats in som värden redovisade för denna variabel.
relationslän
Östergötlands län
Flyttning inom Linköpings kommun ingår inte.
födelselän
Född övriga län i södra Sverige
Övriga län i södra Sverige avser Kronoberg, Gotland, Blekinge och Halland.
Född övriga län i mellan eller norra Sverige
Övriga län i mellan och norra Sverige avser Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Född utomlands i Norden
Avser personer födda i Danmark, Finland, Island eller Norge.
Född utomlands i övriga Europa
Avser personer födda i Europa utom Norden.
Född utomlands utom Europa
Avser personer födda utom Europa, samt personer där uppgift om födelseland saknas.