Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Döda efter tid, ålder, tabellinnehåll och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 55 Valda

Sök

ålder

Totalt 108 Valda

Sök

tabellinnehåll

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230911
Kontakt
Jimmy Lindahl - tfn 013-20 61 76
Enhet
Antal
Skapad datum
2023-09-11
Källa
SCB (SSD / Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FD06B
Databas
SSD / Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Avlidna under året
Avser antalet avlidna under året utifrån den ålder de har eller skulle ha uppnått under året.
Antal personer vid årets början
Avser antalet personer i respektive ålder (ålder som ska uppnås under det aktuella året) vid årets inledning den 1 januari respektive år.
Avlidna uttryckt i promille
Andel avlidna uttryckt i promille av samtliga personer bosatta i kommunen vid årets början, med tillägg av andel avlidna barn under det första levnadsåret (kalenderår) i relation till under året födda levande barn.
Välj inte att visa promille vid val av summerade aggregeringar, då detta värde för en ålder inte ska summeras med andra åldrar på detta sätt.