Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter tid, ålder, födelseland, riktning och flyttningsrelation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

ålder

Totalt 22 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

flyttningsrelation

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240523
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-23
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FL16
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som ett och två har ersatts av andra tal.
flyttningsrelation
Inom egen stadsdel
På kommunnivå överensstämmer omflyttningen inom samma stadsdel med det som i denna tabell redovisas som in- respektive utflyttning. De båda siffrorna för in- och utflyttning visar alltså samma värde.
Annan stadsdel i kommunen
På kommunnivå visas samma värde för in- respektive utflyttning mellan olika stadsdelar.
Summa över kommungräns
Visar summan av flyttning i relation till andra kommuner i Östergötlands län, kommuner i andra land och andra länder.