Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förändringar i kommunens befolkning efter tid och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 163 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240222
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-02-22
Källa
SCB (SSD), Linköpings kommun. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GS04
Fotnoter

Fotnoter

Den geografiska indelningen för Linköping har förändrats flera gånger. Före 1910 avser uppgifterna Linköpings domkyrkoförsamling. Bland större förändringar kan exempelvis att Sankt Lars församling inkluderades i Linköpings stad den 1 januari 1911, Landeryd den 1 januari 1963, Kaga, Kärna, Ledberg och Slaka den 1 januari 1967, samt att nuvarande Linköpings kommun bildades den 1 januari 1971 då Linköpings stad slogs ihop med landsförsamlingarna Norra Valkebo, Södra Valkebo, Vreta Kloster, Vårdnäs och Åkerbo.
tabelluppgift
Folkmängd (dåvarande indelning)
Dåvarande indelning innebär att det geografiska området som avses förändras i takt med att nya geografiska områden har tillförts Linköping.
Folkmängd (nuvarande indelning)
Nuvarande indelning innebär att uppgiften avser den geografiska indelning som gällt för Linköping sedan 1971.
Medelfolkmängd (dåvarande indelning)
Dåvarande indelning innebär att det geografiska området som avses förändras i takt med att nya geografiska områden har tillförts Linköping.
Medelfolkmängd (nuvarande indelning)
Nuvarande indelning innebär att uppgiften avser den geografiska indelning som gällt för Linköping sedan 1971.
Antal giftermål
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning. Före år 2000 baserades uppgifterna om giftermål på de folkbokförda kvinnor som under året hade gift sig. I den officiella statistiken ändrades då detta. I denna tabell gäller dock för jämförbarhetens skull den gamla definitionen om att det är antalet gifta kvinnor som redovisas.
Antal levande födda
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning, med undantag för åren 1968 till 1970 som också utgår från nuvarande indelning.
Antal döda
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning, med undantag för åren 1968 till 1970 som också utgår från nuvarande indelning.
Födelseöverskott
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning, med undantag för åren 1968 till 1970 som också utgår från nuvarande indelning.
Flyttningsöverskott
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning, med undantag för åren 1968 till 1970 som också utgår från nuvarande indelning.
Folkökning
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning. Förändringar beroende på indelningsändringar har exkluderats respektive år.
Antal giftermål per 1000 invånare av medelfolkmängden
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning.
Antal födda per 1000 invånare av medelfolkmängden
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning, med undantag för åren 1968 till 1970 som också utgår från nuvarande indelning.
Antal döda per 1000 invånare av medelfolkmängden
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning, med undantag för åren 1968 till 1970 som också utgår från nuvarande indelning.
Födelseöverskott per 1000 invånare av medelfolkmängden
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning, med undantag för åren 1968 till 1970 som också utgår från nuvarande indelning.
Flyttningsöverskott per 1000 invånare av medelfolkmängden
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning, med undantag för åren 1968 till 1970 som också utgår från nuvarande indelning.
Folkökning per 1000 invånare av medelfolkmängden
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning.
Folkökning, procent per år
Uppgifterna avser för hela perioden dåvarande indelning.