Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Kvarboende efter tid, tid i nuvarande fastighet, ålder, tabelluppgift, upplåtelseform och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

tid i nuvarande fastighet

Totalt 7 Valda

Sök

ålder

Totalt 21 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240507
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-07
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FLY24
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar hur många år som personen/hushållet varit bosatt i nuvarande fastighet. Personer/hushåll som tillhör någon annan grupp än <1 år har varit kvarboende i fastigheten under det senast redovisade året.
Hushåll fördelade efter referenspersonens kön och ålder.
tid i nuvarande fastighet
Uppgiften avser antalet år som personen har haft sin bostad i den fastighet som personen bodde i vid årets slut respektive år.
Klassgränserna ska tolkas på följande sätt, exempelvis att 1-2 år avser personer som bott minst ett år i fastigheten men ännu inte nått upp till en kvarboendetid på två år.
tabelluppgift
Hushåll
Uppgiften avser kön och ålder för hushållets referensperson. Referenspersonen är den äldsta personen som tillhör hushållet.
Personer
Avser samtliga personer.