Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter tid, födelseland, ålder, riktning, flyttningsrelation och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 18 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

flyttningsrelation

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230626
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-26
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FL80
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, exempelvis har talen ett (1) och två (2) ersatts av andra tal.
flyttningsrelation
Annan kommun i länet
Avser flyttning till och från övriga kommuner i Östergötlands län.
Kommun i annat län
Avser inrikes flyttning till och från kommuner utanför Östergötlands län.
Utlandet
Avser flyttning till och från andra länder.
Totalt
Summa för både inrikes och utrikes flyttning.