Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Utrikes flyttning efter riktning, relationsland, kön och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

relationsland Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230228
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-02-28
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FL84
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Avser riktad flyttning till och från Linköpings kommun över landsgräns. Materialet har sekretessgranskats. Tal lägre än än tre redovisas inte under de senaste tre åren. Äldre tillgängliga uppgifter redovisas fullt ut. För perioden 2000-2008 redovisas endast in- och utflyttning för länder som summerat uppgår till minst 25 personer samt för perioden från 2009 och framåt endast för länder där summan av in- och utflyttande uppgår till minst 10 personer.
kön
Ingen uppdelning på män och kvinnor för perioden 2000 till 2004.
relationsland
Serbien
Inklusive Serbien och Montenegro 2006.
kön
Män
Redovisas endast från 2005 och framåt.
Kvinnor
Redovisas endast från 2005 och framåt.