Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell andel kvinnor som har fött barn efter tid, kvinnans ålder och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

kvinnans ålder

Totalt 8 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230626
Kontakt
Jimmy Lindahl - tfn 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-06-26
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FD104
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna har beräknats utifån de kvinnor som var bosatta i Linköpings kommun vid årets slut. Uppgiften om upplåtelseform avser den som gällde vid årets slut. Ett mindre antal kvinnor som har fött barn kan ha hunnit flytta från en upplåtelseform till en annan under det redovisade kalenderåret, de kan också ha hunnit flytta över kommungräns före årsskiftet. Detta har det inte varit möjligt att ta hänsyn till vid framtagande av uppgifterna för denna tabell.

Uppgifterna visar hur hög andel av kvinnorna boende i respektive upplåtelseform som har fött barn under kalenderåret utifrån deras ålder vid årets slut.
upplåtelseform
Uppgifterna visar andel kvinnor som har fött barn av samtliga kvinnor i åldern 15-49 år som är bosatta i respektive upplåtelseform vid årets slut.
upplåtelseform
Totalt
Ett mindre antal kvinnor har uppgift saknas avseende upplåtelseform. Uppgifter för dessa särredovisas inte i denna tabell, men de har inkluderats i beräkningen av totaluppgiften.