Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Inrikes flyttning efter tid, relationslän, tabelluppgift, riktning och bakgrund.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

relationslän

Totalt 22 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230621
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FL34
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Avser all flyttning över kommungräns inom riket.
relationslän
Östergötlands län
Flyttning inom Linköpings kommun ingår inte.
bakgrund
Utländsk bakgrund
Avser summan av personer födda utomlnads och personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.