Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Döda efter tid, födelseår, tabellinnehåll och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 55 Valda

Sök

födelseår

Totalt 164 Valda

Sök

tabellinnehåll

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230912
Kontakt
Jimmy Lindahl - tfn 013-20 61 76
Enhet
Antal
Skapad datum
2023-09-12
Källa
SCB (SSD / Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FD06C
Databas
SSD / Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

födelseår
Visar vilket år som personen är född.
tabellinnehåll
Avlidna under året
Avser antalet avlidna under året för respektive födelseår.
Antal personer vid årets slut
Avser antalet i kommunen bosatta personer för respektive födelseår vid årets slut den den 31 december respektive år.
Avlidna uttryckt i promille
Andel avlidna uttryckt i promille för summan av samtliga personer bosatta i kommunen vid årets slut och antalet personer som har avlidit under året för respektive födelseår.