Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 242411 Uppdaterad: 2024-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 163388 Uppdaterad: 2024-04-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)


 3. Folkmängd efter tid, område, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 192533 Uppdaterad: 2024-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (16)


 4. Folkmängd efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 46914 Uppdaterad: 2024-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)


 5. Folkmängd efter tid, område, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 58578 Uppdaterad: 2024-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 6. Folkmängd efter tid, område, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 47248 Uppdaterad: 2024-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)


 7. Folkmängd efter tid, område, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 59309 Uppdaterad: 2024-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 8. Folkmängd efter tid, område och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 34508 Uppdaterad: 2024-04-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)


 9. Utrikes födda efter tid, område och vistelsetid i Sverige.

  Välj variabler: Storlek: 21907 Uppdaterad: 2024-04-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. vistelsetid i Sverige: 0-4 år, 5-9 år, 10-19 år, 20 år eller mer, Samtliga (5)


 10. Folkmängd efter tid, område, födelseland och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 304878 Uppdaterad: 2024-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. födelsedecennium: Född 1900-04, Född 1905-09, Född 1910-14, Född 1915-19, ..., Totalt (26)


 11. Folkmängd och befolkningsprognos efter område, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 87872 Uppdaterad: 2024-06-25

  1. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Hela länet (34)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2033 (29)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 12. Folkmängd och befolkningsprognos efter tid, område och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 51578 Uppdaterad: 2024-06-25

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2033 (29)
  2. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Hela länet (26)
  3. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (15)


 13. Folkmängd och befolkningsprognos efter tid, område och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 24451 Uppdaterad: 2024-06-25

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2033 (29)
  2. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Hela länet (34)
  3. åldersgrupp: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 14. Befolkningsförändringar efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 14431 Uppdaterad: 2023-06-01

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Inflyttning, Utflyttning, (4)


 15. Hushåll efter tid, område och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 13544 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 16. Hushåll efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 31481 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Antal boende per hushåll, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 17. Hushåll efter tid, område och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 17623 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (6)


 18. Hushåll efter tid, område och förekomst av barn 0-17 år.

  Välj variabler: Storlek: 11305 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. förekomst av barn 0-17 år: Har hemmaboende barn i åldern 0-17 år, Utan hemmaboende barn i åldern 0-17 år, Samtliga, (3)


 19. Hushåll efter tid, område och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 14545 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 20. Hushåll efter tid, område, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 39105 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Uppgift saknas, Samtliga, (4)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 21. Hushåll efter tid, område och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 17553 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 22. Hushåll efter tid, område, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 43264 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende/Övriga hushåll, Samtliga, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 23. Hushåll efter tid, område och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 24251 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: Före 1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Samtliga (13)


 24. Hushåll efter tid, område och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 17013 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (8)


 25. Hushåll efter tid, område, upplåtelseform och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 51034 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Samtliga, (4)
  4. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (8)


 26. Hushåll efter tid, område, hustyp och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 50013 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Uppgift saknas, Samtliga, (4)
  4. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (8)


 27. Hushåll efter tid, område, upplåtelseform och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 134928 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 28. Boende per hushåll efter tid, område, upplåtelseform och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 182139 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 29. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 22089 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Genomsnitt per hushåll, kvm, Genomsnitt per person, kvm, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 30. Trångbodda hushåll efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7212 Uppdaterad: 2024-06-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Antal trångbodda hushåll totalt, Antal trångbodda hushåll med barn, Antal trångbodda hushåll utan barn, (3)


 31. Bilinnehav för befolkningen 18-79 år efter tid, område, mått, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 41952 Uppdaterad: 2023-09-25

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. mått: Körsträcka, km, Antal personer, (2)
  4. tabelluppgift: Har minst en bil, Samtliga (inkl har ej bil), (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 32. Hushållens bilinnehav efter tid, område, mått och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 22869 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. mått: Körsträcka, km, Antal hushåll, (2)
  4. tabelluppgift: Med en bil, Med två bilar eller fler, Summa har minst en bil, Utan bil, Samtliga (5)


 33. Gymnasieelever efter tid, område och gymnasiekommun.

  Välj variabler: Storlek: 16488 Uppdaterad: 2019-11-18

  1. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. gymnasiekommun: Linköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun, Åtvidabergs kommun, ..., Totalt (10)


 34. Ohälsotal för befolkningen 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 24417 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 35. Ohälsomått för befolkningen efter tid, område, ohälsomått, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 261680 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)


 36. Arbetslöshet för befolkningen 20-64 år efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 28627 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Öppet arbetslösa, Samtliga, (2)


 37. Personer med förtidspension i åldern 20-64 år efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 28206 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Har förtidspension, Samtliga, (2)


 38. Personer med socialbidrag i åldern 20-64 år efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 27571 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Har haft socialbidrag, Har inte haft socialbidrag, (2)


 39. Personer i åldern 18 år eller äldre med socialbidrag efter tid, område och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 15772 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har inte haft socialbidrag, (3)


 40. Befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 26719 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (11)


 41. Befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område, kön och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 56577 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 42. Befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område, födelseland och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 55276 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)
  4. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 43. Befolkningen efter tid, område, ålder och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 84350 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 18-29 år, 30-49 år, 50-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga (5)
  4. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 44. Befolkningen i åldern 18-79 år efter tid, område, etableringsgrad och huvudanknytning till arbetsmarknaden.

  Välj variabler: Storlek: 53385 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. etableringsgrad: Väl etablerad, Svagt eller ej etablerad, Samtliga, (3)
  4. huvudanknytning till arbetsmarknaden: Helårsanställd, Nyanställd, Avgången, Delårsanställd, ..., Samtliga (8)


 45. Utbildningsnivå 20-64 år efter tid, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 77808 Uppdaterad: 2024-06-14

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)


 46. Utbildningsnivå efter tid, område, ålder och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 401814 Uppdaterad: 2024-06-14

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (18)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)