Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Ohälsomått för befolkningen efter tid, område, ohälsomått, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

ohälsomått Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230608
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-08
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
OH12
Fotnoter

Fotnoter

Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med befolkningen i respektive åldersklass.

Observera att alla dagar är omräknade till heldagar - t ex två dagar med halversättning blir en samt att ohälsotalet och genomsnittligt antal sjukdagar inte innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare ill anställda under de 14 resp 21 första dagarna av sjukdomsperioden. Påpekas bör även att hur många dagar som arbetsgivaren betalar utan sjuklön har varierat över tiden, vilket påverkar hur jämförbart ohälsotalet är över tiden.
ohälsomått
Ohälsotal
Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med antalet personer i respektive åldersgrupp.
Sjukpenningdagar
Visar antalet utbetalda dagar med sjukpenning. Innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare under de 14 första dagarna av sjukdomsperioden.