Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Arbetslöshet för befolkningen 20-64 år efter tid, område, kön och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230523
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-23
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
OH14
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal mellan ett (1) och fem (5) har ersatts av andra tal, exempelvis noll (0) och sex (6).
tabelluppgift
Öppet arbetslösa
Avser dem i åldern 20-64 år som varit öppet arbetslösa någon gång under året.
Samtliga
Avser samtliga personer i åldern 20-64 år, dvs. både dem som varit öppet arbetslösa under året och dem som inte har varit det.