Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Hushåll efter tid, område och hushållsstorlek.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

hushållsstorlek

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230607
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-07
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HH40
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
En ny modell för att ta fram uppgifterna om hushåll används från och med 2015, vilket medför ett tidsseriebrott mellan 2014 och 2015.
Framförallt är det betydligt färre personer som redovisas med uppgift saknas enligt den nya modellen och därför underskattas uppgifterna 2014 när det gäller de redovisade hushållsstorlekarna. För den områdesindelning som används för gränsområdena har det inte varit möjligt att räkna fram nya uppgifter för 2014. Därför har inte heller kommunuppgifterna räknats om för detta år i denna sammanställning.