Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd och befolkningsprognos efter tid, område och åldersgrupp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

åldersgrupp

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200113
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-01-13
Källa
Källa: SCB samt befolkningsprognoser framtagna av Linköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun samt beställda prognoser av Åtvidabergs kommun och Kinda kommun. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
GK01
Fotnoter

Fotnoter

Befolkningsutveckling för perioden 2005 till 2018 samt befolkningsprognos för perioden 2019 till 2028.
åldersgrupp
På grund av avrundning för enskilda tal i respektive åldersgrupp kan totalsiffran för ett område i vissa fall skilja sig något åt från summan för de olika åldersgrupperna.