Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, område, bakgrund och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200327
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-03-27
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
GK09
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
bakgrund
Utländsk bakgrund
Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
Svensk bakgrund
Svensk bakgrund avser personer födda i Sverige där båda eller minst en av föräldrarna är födda i Sverige.