Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Utbildningsnivå efter tid, område, ålder och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240614
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-14
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB42
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
Uppgift om utbildningsnivå för personer 75 år och äldre saknas för perioden 2005 till 2014.
ålder
För dem som är äldre än 75 år saknas uppgift om utbildningsnivå före 2015.
ålder
Totalt
Avser hela befolkningen 16 år eller äldre.
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial
Kort eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial
Lång eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning längre än tre år, inklusive forskarutbildning.