Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Gymnasieelever efter tid, område och gymnasiekommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

gymnasiekommun

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20191118
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-11-18
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
GY75
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. Observera att även de aggregeringar som görs påverkas av den sekretessjustering som i förekommande fall görs på den lägsta områdesnivån. Tabellen uppdateras inte för tillfället, då jämförbara uppgifter efter 2015 inte finns tillgängliga.
gymnasiekommun
Avser den kommun där gymnasieskolan är belägen.