Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Hushåll efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230608
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-08
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HH38
Fotnoter

Fotnoter

En ny modell för att ta fram uppgifterna om hushåll används från och med 2015, vilket medför ett tidsseriebrott mellan 2014 och 2015.
Framförallt är det betydligt färre personer som redovisas med uppgift saknas enligt den nya modellen. För den områdesindelning som används för gränsområdena har det inte varit möjligt att räkna fram nya uppgifter för 2014. Därför har inte heller kommunuppgifterna för dessa år räknats om i denna sammanställning. Jämförelser har visat att för de flesta områden påverkar denna förändring inte hushållsstorleken med mer än en hundradel.