Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, område och födelseregion.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240403
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-03
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GK15
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
födelseregion
Norden
Norden avser de nordiska länderna exklusive Sverige.
Övriga EU
Övriga EU avser t.o.m. 2012 EU27 samt därefter från 2013 EU28, exklusive de nordiska länder som är medlemmar i EU.
Asien
Asien inkluderar även Oceanien och de asiatiska delarna av före detta Sovjetunionen.
Amerika
Amerika inkluderar både Nord- och Sydamerika.