Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen i åldern 18-79 år efter tid, område, etableringsgrad och huvudanknytning till arbetsmarknaden.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

etableringsgrad Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

huvudanknytning till arbetsmarknaden Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230523
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-23
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
TAM66
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet.
etableringsgrad
Väl etablerad
Väl etablerad inkluderar anställda som har haft en medianinkomst över ett beräknat gränsvärde. Gränsvärdet fastställs av SCB utifrån utbildningsnivå, ålder och kön. En närmare beskrivning finns på SCB:s webbplats. Samtliga företagare och kombinatörer har i denna sammanställning förts till gruppen väl etablerad oavsett hur hög deras inkomst är.
Svagt eller ej etablerad
Svagt etablerad inkluderar anställda som har haft en medianinkomst under ett beräknat gränsvärde. Gränsvärdet fastställs av SCB utifrån utbildningsnivå, ålder och kön. En närmare beskrivning finns på SCB:s webbplats. Även ej etablerade som inte förvärvsarbetar har i denna sammanställning förts till denna grupp.
huvudanknytning till arbetsmarknaden
Helårsanställd
Redovisar antalet personer som har haft en anställning för att förvärvsarbeta under hela året.
Nyanställd
Redovisar antalet personer som påbörjat en ny anställning för att förvärvsarbeta under året.
Avgången
Redovisar antalet personer som förvärvsarbetade vid årets början men har slutat att förvärvsarbeta.
Delårsanställd
Redovisar antalet personer som har haft en anställning för att förvärvsarbeta under delar av året.
Kombinatör
Redovisar antalet personer som har kombinerat en anställning under året med att dessutom driva ett eget företag.
Företagare
Redovisar antalet personer som har drivit ett företag under utan att ha haft en anställning vid sidan om.
Utan arbete
Visar antalet personer i åldern 18-79 år som inte har varit sysselsatta med att driva företag eller förvärvsarbeta i någon form under året.