Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 22705 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2019 (55)


 2. Folkmängd efter stadsdel, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 30861 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 3. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 431675 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2019 (32)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen i femårsklasser efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 600506 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2019 (32)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 5. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 195061 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Samtliga (14)


 6. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, stadsdel, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 259866 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Samtliga (14)


 7. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 133864 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersgrupp: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., Samtliga (9)


 8. Folkmängd efter tid, stadsdel, tabelluppgift och födelselän.

  Välj variabler: Storlek: 224050 Uppdaterad: 2020-03-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)


 9. Folkmängd efter tid, stadsdel och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 234560 Uppdaterad: 2020-03-09

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2019 (32)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. födelsedecennium: Född 1885-89, Född 1890-94, Född 1895-99, Född 1900-04, ..., Totalt (28)


 10. Folkmängd efter basområde och tid.

  Välj variabler: Storlek: 35577 Uppdaterad: 2020-03-06

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)


 11. Folkmängd efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 77348 Uppdaterad: 2020-03-06

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 12. Procentuell fördelning av befolkningen efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 138904 Uppdaterad: 2020-03-06

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, Kvinnor per 1000 män, (4)


 13. Folkmängd efter basområde, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 279178 Uppdaterad: 2020-03-06

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 14. Procentuell fördelning av befolkningen efter basområde, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 359963 Uppdaterad: 2020-03-09

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 15. Folkmängd efter basområde, tid och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 98791 Uppdaterad: 2020-03-06

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. åldersgrupp: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., Samtliga (9)


 16. Procentuell fördelning av befolkningen efter basområde, tid och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 131658 Uppdaterad: 2020-03-06

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. åldersgrupp: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., Samtliga (9)


 17. Medellivslängd, återstående vid födseln, 30 år, 50 år, 65 år respektive 80 år efter tid, stadsdel, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 7733 Uppdaterad: 2020-05-18

  1. tid: 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019 (5)
  2. stadsdel: Skäggetorp - Berga, Innerstaden - Vasastaden, Tannefors - Gottfridsberg, Ekkällan - Ramshäll - Hejdegården - Vimanshäll, ..., Hela kommunen (10)
  3. ålder: Vid födseln, Vid 30 års ålder, Vid 50 års ålder, Vid 65 års ålder, Vid 80 års ålder (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Differens mellan kvinnor och män, (3)


 18. Medelålder efter kön, stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 37140 Uppdaterad: 2020-04-07

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2019 (32)


 19. Medelålder efter härkomst, stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 24787 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Utländsk bakgrund, Totalt, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 20. Medelålder efter kön, basområde och tid.

  Välj variabler: Storlek: 51550 Uppdaterad: 2020-04-07

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 21. Folkmängd 1990-2015 efter församling och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6942 Uppdaterad: 2016-02-29

  1. församling: Domkyrko, S:t Lars, Landeryd, Slaka, ..., Gottfridsberg (37)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 22. Folkmängd efter distrikt och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6104 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., Hela kommunen (38)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)


 23. Folkmängd efter distrikt, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4565 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., Hela kommunen (38)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 24. Folkmängd efter tid och tätort.

  Välj variabler: Storlek: 8630 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. tid: 1950, 1960, 1965, 1966, ..., 2019 (57)
  2. tätort: Askeby, Bankekind, Berg, Bestorp, ..., Hela kommunen (23)


 25. Personer med svensk och utländsk bakgrund efter tid, stadsdel, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 122777 Uppdaterad: 2020-03-09

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 26. Procentuell fördelning av personer med svensk och utländsk bakgrund efter tid, stadsdel, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 151356 Uppdaterad: 2020-03-09

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 27. Folkmängd efter tid, stadsdel och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 184373 Uppdaterad: 2020-03-06

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (65)


 28. Folkmängd efter basområde, tid och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 26814 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, (2)


 29. Folkmängd efter basområde, tid och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 27173 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, (2)