Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 24146 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2023 (59)


 2. Folkmängd efter stadsdel, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 36733 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 3. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 507417 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen i femårsklasser efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 684387 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 5. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 388790 Uppdaterad: 2024-03-15

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 6. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, stadsdel, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 535515 Uppdaterad: 2024-03-15

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 7. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 163290 Uppdaterad: 2024-03-15

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersgrupp: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., Samtliga (9)


 8. Folkmängd efter tid, stadsdel, tabelluppgift och födelselän.

  Välj variabler: Storlek: 286789 Uppdaterad: 2024-03-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)


 9. Folkmängd efter tid, stadsdel och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 278187 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. födelsedecennium: Född 1885-89, Född 1890-94, Född 1895-99, Född 1900-04, ..., Totalt (29)


 10. Befolkningen 20 år eller äldre efter tid, stadsdel, tabelluppgift, kön och civilstånd.

  Välj variabler: Storlek: 222418 Uppdaterad: 2024-03-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. civilstånd: Ogifta, Gifta, Änkor/Änklingar, Skilda, Totalt (5)


 11. Medellivslängd, återstående vid födseln, 30 år, 50 år, 65 år respektive 80 år efter tid, stadsdel, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 11170 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. tid: 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, ..., 2021-2023 (9)
  2. stadsdel: Skäggetorp - Berga, Innerstaden - Vasastaden, Tannefors - Gottfridsberg, Ekkällan - Ramshäll - Hejdegården - Vimanshäll, ..., Hela kommunen (10)
  3. ålder: Vid födseln, Vid 30 års ålder, Vid 50 års ålder, Vid 65 års ålder, Vid 80 års ålder (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Differens mellan kvinnor och män, (3)


 12. Medelålder efter kön, stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 41952 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)


 13. Medelålder efter härkomst, stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 30913 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Utländsk bakgrund, Totalt, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)


 14. Folkmängd 1990-2015 efter församling och tid.

  Välj variabler: Storlek: 7496 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. församling: Domkyrko, S:t Lars, Landeryd, Slaka, ..., Gottfridsberg (37)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 15. Folkmängd efter distrikt och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6960 Uppdaterad: 2024-02-29

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., Hela kommunen (38)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)


 16. Folkmängd efter distrikt, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6761 Uppdaterad: 2024-02-29

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., Hela kommunen (38)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 17. Folkmängd efter tid och tätort.

  Välj variabler: Storlek: 9208 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 1950, 1960, 1965, 1966, ..., 2023 (61)
  2. tätort: Askeby, Bankekind, Berg, Bestorp, ..., Hela kommunen (23)


 18. Personer med svensk och utländsk bakgrund efter tid, stadsdel, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 149160 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 19. Procentuell fördelning av personer med svensk och utländsk bakgrund efter tid, stadsdel, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 183992 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 20. Folkmängd efter tid, stadsdel, tabelluppgift, kön, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 513336 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)
  6. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 21. Folkmängd efter tid, stadsdel, tabelluppgift, kön, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 514851 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (3)
  6. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 22. Folkmängd efter tid, stadsdel och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 332558 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (65)


 23. Antal födelseländer efter tid, stadsdel och kön.

  Välj variabler: Storlek: 15319 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 24. Landareal och befolkningstäthet efter tabellinnehåll, tid och tätort.

  Välj variabler: Storlek: 8142 Uppdaterad: 2024-05-22

  1. tabellinnehåll: Landareal, kvkm, Invånare, Invånare per kvadratkilometer, (3)
  2. tid: 1960, 1965, 1970, 1975, ..., 2020 (11)
  3. tätort: Askeby, Bankekind, Berg, Bestorp, ..., Hela kommunen (24)