Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, stadsdel, tabelluppgift, kön, födelseland och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 73 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240314
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-03-14
Källa
SCB (OSDB / Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UT08
Databas
OSDB / Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal, fyra (4) eller lägre, redovisas inte.
Uppgifterna avser den 31 december respektive år.
tabelluppgift
Procent
Procent beräknad utifrån hela befolkningen.
födelseland
Inrikes födda
Avser personer födda i Sverige.
Utrikes födda
Avser personer födda i ett annat land än Sverige.