Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen 20 år eller äldre efter tid, stadsdel, tabelluppgift, kön och civilstånd.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

civilstånd

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240328
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-28
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE65
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. Procentsiffrorna ska inte summeras mellan olika stadsdelar/tätorter.
Uppgifterna avser befolkningen 20 år eller äldre den 31 december respektive år.
tabelluppgift
Procent
Procent beräknad inom respektive kön.