Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter distrikt och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

distrikt

Totalt 38 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230314
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-03-14
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FO02
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Avser distriktens folkmängd den 31 december respektive år.
Denna tabell ersätter den tidigare redovisningen av folkmängd i församlingar.
distrikt
Distriktsindelningen infördes i Sverige fr.o.m. årsskiftet 2015/2016. Distrikten överensstämmer i princip med den församlingsindelning som gällde i Sverige vid årsskiftet 1999/2000. Flera församlingar i Linköping slogs ihop med varandra mellan 2005 och 2013. För de sammanslagna församlingarna har ett försök gjorts i denna tabell om att för denna mellanperiod dela upp invånarna på respektive distrikt. Fullt ut har det dock inte varit möjligt att nå full överensstämmelse, då det även skett en del gränsändringar mellan församlingarna under den här perioden.