Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid och tätort.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 61 Valda

Sök

tätort Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240314
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-14
Källa
SCB (OSDB), Linköpings kommun. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
TAT01
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

I tätorten Linköping ingår för hela den redovisade perioden de stadsdelar som ingår i tätorten enligt nuvarande indelning. Det innebär samtidigt att stadsdelar som tidigare varit egna tätorter och nu ingår i tätorten Linköping inte särredovisas under de år de varit egna tätorter. Exempelvis var Jägarvallen egen tätort t.o.m. 1983 och Tallboda detsamma t.o.m. 1996. Under 1950- och 1960-talet var fortfarande Hackefors och Hjulsbro egna tätorter.
tätort
Landsbygd
Avser den befolkning som inte redovisas i någon av de redovisade tätorterna. Orter som tillfälligt har haft en känd folkmängd lägre än 200 personer redovisas för tätorten och ingår inte i den för landsbygden redovisade befolkningssiffran.