Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Personer med svensk och utländsk bakgrund efter tid, stadsdel, kön och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240327
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-27
Källa
SCB (OSDB / Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UT01
Fotnoter

Fotnoter

Med utländsk bakgrund avses en summering av dem som är födda utomlands och dem som är födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands. Uppgifterna avser den 31 december respektive år. Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal.