Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd 1990-2015 efter församling och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

församling

Totalt 37 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230614
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-14
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
FO01
Fotnoter

Fotnoter

Denna tabell uppdateras inte längre. Från årsskiftet 2015/2016 folkbokförs invånarna i Sverige inte längre i församlingar utan endast i kommuner. För mer aktuella uppgifter hänvisas i stället till tabellen för distrikt. Se även noten till denna tabell angående förändringar i församlingsindelningen efter år 2000.
Avser församlingarnas folkmängd den 31 december respektive år. Under andra halvan av det första decenniet efter sekelskiftet har en del församlingar slagits samman. Av det skälet redovisas siffran 0 för de församlingar som inte längre finns kvar under eget namn.
församling
2005 förändrades församlingsindelningen i Linköpings kommun.
Domkyrkoförsamlingen delades i Domkyrko och Gottfridsberg.
Följande församlingar upphörde att vara egna församlingar; Sjögestad, Västerlösa, Björkeberg och Rappestad (ingår nu i Vikingstad) samt Flistad och Ljjung (ingår nu i Vreta Kloster).

2008 förändrades församlingsindelningen i Linköpings kommun.
Följande församlingar upphörde att vara egna församlingar; Östra Harg, Törnevalla, Östra Skrukeby, Lillkyrka, Gistad, Örtomta, Askeby, Bankekind och Vårdsberg (ingår nu i Rystad). 2009 fördes dessutom Gammalkil över till Nykil samt Stjärnorp till Vreta Kloster. Från 2013 ingår Kaga och Ledberg i Kärna.