Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Medellivslängd, återstående vid födseln, 30 år, 50 år, 65 år respektive 80 år efter tid, stadsdel, ålder och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 10 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230531
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-31
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Beräkning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BME65
Fotnoter

Fotnoter

Den redovisade återstående medellivslängden beräknas som ett genomsnitt för respektive treårsperiod. Åren flyttas löpande med ett år i sänder. Redovisningen avser antal år.
Det är inte lämpligt att göra beräkningar om återstående medellivslängd för små populationer, då det medför stora fluktuationer mellan olika år. Av det skälet har två eller flera stadsdelar/tätorter aggregerats samman i denna tabell.
kön
Uppgifterna tas endast fram för respektive kön och inte summerat för både män och kvinnor.
stadsdel
Hjulsbro - Harvestad - Hackefors - Vidingsjö
Inkluderar från och med 2021 även den från Hjulsbro utbrutna stadsdelen Harvestad.
ålder
Vid födseln
Beräknad återstående medellivslängd vid födseln. Kan ses som ett generellt mått på hur gamla kvinnor respektive män förväntas bli utifrån nuvarande förutsättningar. Ett värde på exempelvis 84,5 ska tolkas som att de flickor som föds i genomsnitt förväntas bli 84,5 år gamla.
Vid 30 års ålder
Beräknad återstående medellivslängd vid 30 års ålder. Ett värde på exempelvis 54,9 ska tolkas som att de personer bosatta i området som uppnår 30 års ålder i genomsnitt förväntas bli 84,9 år gamla.
Vid 50 års ålder
Beräknad återstående medellivslängd vid 50 års ålder. Ett värde på exempelvis 35,4 ska tolkas som att de personer bosatta i området som uppnår 50 års ålder i genomsnitt förväntas bli 85,4 år gamla.
Vid 65 års ålder
Beräknad återstående medellivslängd vid 65 års ålder. Ett värde på exempelvis 21,7 ska tolkas som att de personer bosatta i området som uppnår 65 års ålder i genomsnitt förväntas bli 86,7 år gamla.
Vid 80 års ålder
Beräknad återstående medellivslängd vid 80 års ålder. Ett värde på exempelvis 9,6 ska tolkas som att de personer bosatta i området som uppnår 80 års ålder i genomsnitt förväntas bli 89,6 år gamla.
kön
Differens mellan kvinnor och män
Differensen redovisar hur stor skillnad i återstående medellivslängd som det i respektive ålder beräknades vara mellan kvinnor och män för respetive treårsperiod. Medellivslängden är med något enstaka undantag längre för kvinnor än för män i de redovisade geografiska områdena.