Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, stadsdel, tabelluppgift, kön, bakgrund och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 73 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230329
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-03-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UT09
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal, fem eller lägre, redovisas inte.
Med utländsk bakgrund avses en summering av dem som är födda utomlands och dem som är födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands. Uppgifterna avser den 31 december respektive år.
tabelluppgift
Procent
Procent beräknad utifrån hela befolkningen.
bakgrund
Svensk bakgrund
Avser personer födda i Sverige som har minst en förälder född i Sverige.
Utländsk bakgrund
Avser en summering av personer som är födda utomlands och personer som är födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.