Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, stadsdel, tabelluppgift och födelselän.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

födelselän

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240326
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-26
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE015
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. Uppgifterna avser den 31 december respektive år.
tabelluppgift
Procent
Procentsiffran visar hur stor andel av dem Linköpingsbor som är födda i ett specifikt län som bor i respektive stadsdel. Varje födelselän summeras till 100 procent.