Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Landareal och befolkningstäthet efter tabellinnehåll, tid och tätort.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

tätort Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20211130
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2021-11-30
Källa
SCB. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
YTA35
Fotnoter

Fotnoter

I tätorten Linköping ingår för hela den redovisade perioden de stadsdelar som ingår i tätorten enligt nuvarande indelning. Det innebär samtidigt att stadsdelar som tidigare varit egna tätorter och nu ingår i tätorten Linköping inte särredovisas under de år de varit egna tätorter. Exempelvis var Jägarvallen egen tätort t.o.m. 1983 och Tallboda detsamma t.o.m. 1996. Under 1960-talet var fortfarande Hackefors och Hjulsbro egna tätorter.

Tätorter som nått 200 invånare finns redovisade som tätort även för de år som de senare i förekommande fall åter hamnat under nivå på 200 invånare.
tid
Vart femte år 1960-1980, därefter vart tionde och vart femtonde år och därefter åter vart femte år 2005-2015, samt därefter omväxlande vart tredje år och vartannat år.
tätort
Tätorter totalt
Avser den befolkning som inte redovisas i någon av de redovisade tätorterna. Orter som tillfälligt har haft en känd folkmängd lägre än 200 personer redovisas för tätorten och ingår inte i den för landsbygden redovisade befolkningssiffran.