Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter stadsdel och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 59 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240314
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-14
Källa
SCB (OSDB), Linköpings kommun (Statistisk Årsbok). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE06
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Stadsdelar och tätorter enligt nuvarande indelning i Linköpings kommun 2023.
För perioden 1966-1968 redovisas endast uppgifter för de delar som tillhörde dåvarande Linköpings stad. Uppgifter för landsbygdsområden redovisas inte för perioden 1965-1969. Flera stora förändringar i stadsdelsindelningen har gjorts genom åren. Bland annat en större som trädde ikraft 1975. Befolkningen i de dåvarande stadsdelarna har fördelats enligt den nya indelningen. Även efter det har flera mindre justeringar gjorts i stadsdelsindelningen. Den ändring som trädde ikraft 1985 medförde en större justering av kommunens landsbygdsområden. Materialet har sekretessgranskats för de fem senaste åren, låga tal som ett och två har för dessa år ersatts av andra tal.
Uppgifterna avser den 31 december, utom 1965-1968 som avser den 1 november.
stadsdel
Linköpings norra omland
Samredovisas med Linköpings södra landsbygd till och med 1983.
Kallerstad
Delades 2015 i stadsdelarna Kallerstad och Stångebro.
Tallboda
Egen tätort till och med 1996, då det blev en stadsdel i Linköpings tätort.
Stångebro
Egen stadsdel från och med 2015. Var tidigare en del av stadsdelen Kallerstad.
Östra Valla
Avser stadsdelen Valla till och med 1983.
Garnisonen
Egen stadsdel från och med 2004.
Ullstämma
Egen stadsdel från och med 1990.
Västra Valla
Egen stadsdel 1984. Ingick innan dess i stadsdelen Valla.
Lambohov
Egen stadsdel från och med 1979.
Jägarvallen
Egen tätort till och med 1983, då det blev en stadsdel i Linköpings tätort.
Mjärdevi
Egen stadsdel från och med 2000.
Djurgården
Förberedd med kod för att bli en egen stadsdel från och med 2000.