Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Skatteunderlag efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 20070 Uppdaterad: 2023-12-19

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2024 (54)
  2. tabelluppgift: Skatteunderlag, miljoner kronor, Skattekraft, skattekronor per invånare, Andel (%) av riksmedelvärdet, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 2. Kommunalskatteuppgifter efter tid, tabellinnehåll, skattesats och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 33270 Uppdaterad: 2023-12-19

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2024 (54)
  2. tabellinnehåll: Utdebitering, kronor per skattekrona, Andel (%) av riksmedelvärdet, (2)
  3. skattesats: Skattesats, total kommunal, Skattesats till kommun, Skattesats till region, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 3. Bruttoregionprodukt (BRP) efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 11053 Uppdaterad: 2023-12-18

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2021 (29)
  2. tabelluppgift: BRP (miljoner kr), BRP per capita (tkr), BRP per sysselsatt med arbetsplats i kommunen (tkr), (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 4. Bruttoregionprodukt (BRP) efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 18789 Uppdaterad: 2024-02-20

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2021 (29)
  2. tabelluppgift: BRP (miljoner kr), BRP per capita (tkr), BRP per sysselsatt med arbetsplats i kommunen (tkr), (3)
  3. kommun: Stockholm, Södertälje, Solna, Uppsala, ..., Riket (27)


 5. Lönesummor (mnkr) efter kön, kommun, typ, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 28256 Uppdaterad: 2023-12-18

  1. kön: Män, Kvinnor, Ej specificerat, Totalt, (4)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tabelluppgift: Lönesumma (mnkr), Antal kontrolluppgifter (KU), (2)
  5. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)


 6. Lönesummor (mnkr) efter sektor, kommun, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 11103 Uppdaterad: 2022-06-30

  1. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tid: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)


 7. Resultaträkning för kommuner och landsting efter resultaträkningspost, kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 52258 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. resultaträkningspost: Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, Avskrivningar, Verksamhetens nettokostnader, ..., Årets resultat (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Kr/invånare, Tkr, löpande priser, (2)
  4. tid: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2023 (26)


 8. Försörjningskapacitet efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 49495 Uppdaterad: 2024-06-25

  1. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2070 (106)
  2. tabelluppgift: Försörjningskvot, Ekonomisk försörjningskvot, Försörjningsbörda, Summerad schablonkostnad, mnkr, Schablonkostnad per capita, tkr (5)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 9. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande efter tid, typ, sektor, kön, kommun och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 387659 Uppdaterad: 2024-06-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 10. Förvärvsinkomst efter tabellinnehåll, tid, ålder, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 251906 Uppdaterad: 2024-01-26

  1. tabellinnehåll: Medelinkomst, tkr, Medianinkomst, tkr, Totalsumma, mnkr, Antal personer, ..., Andel av männens medianinkomst (17)
  2. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  3. ålder: 16 år eller äldre, 20-64 år, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)


 11. Förvärvsarbetande efter typ, tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 22096 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  2. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2022 (40)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 12. Förvärvsarbetande efter tid, kommun, tabellinnehåll och kön.

  Välj variabler: Storlek: 152071 Uppdaterad: 2024-04-05

  1. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2022 (40)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabellinnehåll: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettopendling, Dagandel, ..., Tio-årsförändring procent dag (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 13. Befolkningen i åldern 20-64 år efter sysselsättningsstatus, tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 29356 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 14. Befolkningen i åldern 16-74 år efter sysselsättningsstatus, tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 297046 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 15. Befolkningen i åldern 16-74 år efter sysselsättningsstatus, tid, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 346182 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 16. Befolkningen i åldrarna 18-24 år och 16-64 år efter tid, sysselsättningsstatus, kommun, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 24860 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. ålder: 18-24 år, 16-64 år, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 17. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kön, kommun, födelseregion, sysselsättningsstatus och vistelsetid.

  Välj variabler: Storlek: 336877 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Övriga Europa, ..., Summa utrikes födda (7)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Totalt, (2)
  6. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-3 år, 4-6 år, ..., Summa har invandrat (10)


 18. Befolkningen 20-64 år efter tid, kommun, tabellinnehåll och kön.

  Välj variabler: Storlek: 54909 Uppdaterad: 2024-01-31

  1. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2022 (39)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabellinnehåll: Förvärvsarbetande, Samtliga, Förvärvsfrekvens, Årlig förändring förvärvsfrekvens, Tio års förändring förvärvsfrekvens (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 19. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, näringsgren, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 48625 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 20. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, näringsgren, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 52083 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 21. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter kön, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 12972 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (18)


 22. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, kommun och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 165785 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Summa 65-74 år (19)


 23. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 216877 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Summa 65-74 år (19)


 24. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, kön, kommun, födelseregion och vistelsetid.

  Välj variabler: Storlek: 264407 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Övriga Europa, ..., Summa utrikes födda (7)
  5. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-3 år, 4-6 år, ..., Samtliga som har invandrat (10)


 25. Förvärvsarbetande efter tid, typ, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 229524 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 26. Preliminär sysselsättningsstatus efter tid, kvartal, kommun, tabelluppgift, typ, sektor, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 316463 Uppdaterad: 2024-05-31

  1. tid: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (5)
  2. kvartal: Q1, Q2, Q3, Q4, (4)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. tabelluppgift: Antal, Förändring ett år (antal), Förändring ett år (procent), (3)
  5. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  6. sektor: Totalt, Näringslivet, Offentlig sektor, Övriga, (4)
  7. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  8. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 27. Preliminär sysselsättningsstatus efter tid, kvartal, kommun, tabelluppgift, typ, sektor, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 348478 Uppdaterad: 2024-05-31

  1. tid: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (5)
  2. kvartal: Q1, Q2, Q3, Q4, (4)
  3. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  4. tabelluppgift: Antal, Förändring ett år (antal), Förändring ett år (procent), (3)
  5. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  6. sektor: Totalt, Näringslivet, Offentlig sektor, Övriga, (4)
  7. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  8. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 28. Dagbefolkningen i relation till nattbefolkningen efter kön, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 10544 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 29. Nystartade företag efter kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4303 Uppdaterad: 2024-06-19

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. tabelluppgift: Antal nystartade företag, Etebleringsfrekvens (Nya företag per 1000 invånare), (2)
  3. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)


 30. Konkurser efter tabellinnehåll, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4451 Uppdaterad: 2024-06-19

  1. tabellinnehåll: Antal konkurser, Antal anställda berörda av konkurser, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2023 (28)


 31. Pendling efter pendlingsriktning, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 17598 Uppdaterad: 2024-04-30

  1. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, Bruttopendling, Bor och arbetar i samma kommun (5)
  2. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2022 (40)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 32. Pendling efter tid, kommun, kön och pendlingsriktning.

  Välj variabler: Storlek: 40649 Uppdaterad: 2024-04-30

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, Bruttopendling, Bor och arbetar i samma kommun (5)


 33. Pendling efter pendlingsriktning, kommun, ålder, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 166315 Uppdaterad: 2024-04-30

  1. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Totalt (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)


 34. Pendling efter tid, pendlingsriktning, kön, kommun, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 299077 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Summa över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, (4)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 35. Pendlingsinformation efter tid, bostadskommun och arbetsställekommun.

  Välj variabler: Storlek: 213689 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2022 (39)
  2. bostadskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)
  3. arbetsställekommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)


 36. Riktad pendling efter tid, bostadskommun och arbetsställekommun.

  Välj variabler: Storlek: 210962 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2022 (39)
  2. bostadskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)
  3. arbetsställekommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)


 37. Riktad pendling efter tid, kommun, pendlingsriktning och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 298508 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2022 (39)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. relationskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Umeå kommun (56)


 38. Riktad pendling efter tid, pendlingsriktning, kön, kommun och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 282320 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2022 (30)
  2. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt (23)


 39. Pendling efter tid, kommun, tabellinnehåll, pendlingsriktning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 168030 Uppdaterad: 2024-01-31

  1. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2022 (40)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Östergötlands län (13)
  3. tabellinnehåll: Antal, Per 100 000 förvärvsarbetande, Procent, (3)
  4. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, Bruttopendling, Bor och arbetar i samma kommun (5)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)