Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendling efter pendlingsriktning, kommun, ålder, kön och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

pendlingsriktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

ålder

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230601
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-01
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PEN44
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser arbetspendling över kommungräns.
pendlingsriktning
Utpendling
Uppgifterna är exklusive de folkbokförda i Linköping som arbetar utomlands eller på havet.
Nettopendling
Nettopendling redovisar skillnaden mellan inpendling och utpendling över kommungräns. Om siffran är större än noll (0) är inpendlingen till kommunen större än utpendlingen från kommunen.
kommun
Hela länet
Avser pendling över länsgräns.