Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendling efter tid, pendlingsriktning, kön, kommun, tabelluppgift och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

pendlingsriktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 4 Valda

Sök

ålder

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240604
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-04
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PEN45
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser arbetspendling över kommungräns. Länets siffror som visas är en summering av arbetspendling över kommungräns för kommunerna i Östergötlands län. Materialet har sekretessgranskats, vilket innebär att låga tal som ett (1) och två (2) inte redovisas.
pendlingsriktning
Nettopendling
Nettopendling redovisar skillnaden mellan inpendling och utpendling över kommungräns. Om siffran är större än noll (0) är inpendlingen till kommunen större än utpendlingen från kommunen.
tabelluppgift
Annan kommun i länet
Visar summerad in- och utpendling mellan kommunerna inom Östergötlands län.
Kommun i annat län
Visar summerad in- och utpendling till kommuner utanför Östergötlands län.
Summa över kommungräns
Visar en summering av all arbetspendling över kommungräns, dvs. både inom och utom länet.
Bor och arbetar i samma kommun
Visar en summering över dem som inte arbetspendlar över kommungräns utan både bor och förvärvsarbetar i samma kommun.