Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendling efter pendlingsriktning, tid och kommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

pendlingsriktning Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240430
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-30
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PEN35
Databas
SSD / Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser arbetspendling över kommungräns, utom för länet som endast avser arbetspendling över länsgräns och inte mellan kommunerna inom Östergötlands län. Uppgifterna på länsnivå uppdateras vid en senare tidpunkt än kommunuppgifterna.
pendlingsriktning
Nettopendling
Nettopendling redovisar skillnaden mellan inpendling och utpendling. Om siffran är större än noll (0) är inpendlingen till kommunen större än utpendlingen från kommunen.
Bruttopendling
Bruttopendling redovisar summan av inpendling och utpendling.
Bor och arbetar i samma kommun
Bor och arbetar i samma kommun redovisar dem som inte pendlar över kommungräns för att förvärvsarbeta. Uppgiften för länet avser dem som både bor och arbetar i Östergötlands län, vilket innebär att antalet personer i det fallet är högre än summan för kommunerna tillsammans. Det beror på att dem som bor i en östgötakommun och arbetar i en annan kommun inom länet fortfarande både bor och arbetar i länet.
kommun
Vadstena kommun
Vadstena kommun ingår i Motala kommun 1975.