Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, kön, kommun, födelseregion och vistelsetid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

födelseregion Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

vistelsetid

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230601
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-06-01
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FVE06
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, vilket innebär att beräkningar på tal lägre än fem (5) inte redovisas.
vistelsetid
Visar antalet år som har gått sedan personen senast invandrade till Sverige. Födda i Sverige med invandringsår har någon gång flyttat utomlands och sedan återvänt till Sverige.
födelseregion
Sverige
Avser födda i Sverige.
Norden
Avser födda i Norden exklusive Sverige.
Övriga EU
Avser födelseländer inom EU exklusive Norden.
Övriga Europa
Avser födelseländer i Europa utom EU.
Utom Europa
Avser födelseländer i andra delar av världen än Europa.
Totalt
Summa inklusive födelseland Sverige.
Summa utrikes födda
Summa för de utrikes födda.