Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Skatteunderlag efter tid, tabelluppgift och kommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20221222
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-12-22
Källa
SCB. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
EKO02
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser löpande priser.
tabelluppgift
Skatteunderlag, miljoner kronor
Summerat skatteunderlag för kommunen, miljoner kronor.
Skattekraft, skattekronor per invånare
Antal skattekronor per invånare i kommunen. En skattekrona lika med 100 kronor.
Andel (%) av riksmedelvärdet
Den procentuella andelen (procent) för kommunens skattekraft i förhållande till medelvärdet i hela landet.