Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Lönesummor (mnkr) efter kön, kommun, typ, tabelluppgift och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 4 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20221129
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-11-29
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
EKO16
Databas
SSD / AM0302K5
Fotnoter

Fotnoter

Lönesummorna redovisas i enheten miljoner kronor.
Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM) mäter lönesumman för de anställdas arbete under ett år. Egna företagare ingår inte.
Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).
kön
Ej specificerat
Ej specificerat avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivna personnummer eller avse personer som bor i utlandet.
typ
Nattbefolkning
I nattbefolkningen ingår även personer som inte är förvärvsarbetande vid mättidpunkten i november respektive år.
tabelluppgift
Antal kontrolluppgifter (KU)
Avser fr.o.m. 2019 årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (ÅrsAGI).