Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen i åldern 16-74 år efter sysselsättningsstatus, tid, kommun, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sysselsättningsstatus Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20221128
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-11-28
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB) Årlig sysselsättningsstatistik (Årsys) 1985-1992 och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) från 1993 och framåt. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FVE05
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Observera att uppgifterna avser befolkningen 16-74 år. I totalsammanställningar över antalet förvärvsarbetande ingår även ett mindre antal förvärvsarbetande äldre än 75 år till och med 2010. Då personer 75 år eller äldre från 2011 och framåt per definition inte betraktas som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken har den åldersgruppen genomgående exkluderats i denna åldersuppdelade sammanställning.