Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, näringsgren, kön och kommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

näringsgren Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240603
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-06-03
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GKN13
Fotnoter

Fotnoter

Avser förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen (Dagbefolkningen). Näringsgrensindelning utifrån SNI 2007. Procentberäkning inom respektive kön.
näringsgren
Avser SNI 2007.