Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter tid, referenspersonens åldersgrupp, hushållstyp, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 12632 Uppdaterad: 2023-06-19

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. referenspersonens åldersgrupp: Ålder 20-64 år, Samtliga 20 år eller äldre, Åldern 65 år eller äldre, Åldern 85 år eller äldre, Samtliga 18 år eller äldre (5)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 2. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, referenspersonens ålder, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 14456 Uppdaterad: 2023-06-19

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  3. referenspersonens ålder: 20-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 3. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, byggnadsår, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 20316 Uppdaterad: 2023-06-19

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  3. byggnadsår: -1931, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, förekomst av barn, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 18081 Uppdaterad: 2023-06-19

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. hushållstyp: Ensamstående män, Ensamstående kvinnor, Ensamstående totalt, Sammanboende, ..., Samtlliga (6)
  3. förekomst av barn: Har barn i åldern 0-5 år, Utan barn i åldern 0-5 år, Har barn i åldern 0-17 år, Utan barn i åldern 0-17 år, Samtliga (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 5. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, förekomst av barn, tabelluppgift, födelseland och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 32576 Uppdaterad: 2023-06-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  3. förekomst av barn: Har barn i åldern 0-5 år, Utan barn i åldern 0-5 år, Har barn i åldern 0-17 år, Utan barn i åldern 0-17 år, Samtliga (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 6. Disponibel inkomst efter åldersgrupp, familjetyp, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3305 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. åldersgrupp: Samtliga 20 år eller äldre, Åldern 65 år eller äldre, Åldern 85 år eller äldre, (3)
  2. familjetyp: Samtliga, Gifta/sammanboende, Ensamstående, (3)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  4. tabelluppgift: Antal familjer/hushåll, Median (tkr), (2)


 7. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, åldersgrupp, hushållstyp, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 19033 Uppdaterad: 2023-08-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. åldersgrupp: 0-18 år, 19-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Samtliga (8)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Samtlliga (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal personer, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 8. Hushåll efter tid, hushållstyp, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 4871 Uppdaterad: 2023-06-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 9. Hushåll efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 5456 Uppdaterad: 2023-06-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 10. Hushåll efter tid, byggnadsår, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 8385 Uppdaterad: 2023-06-20

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. byggnadsår: -1931, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 11. Hushåll efter tid, referenspersonens ålder, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 6061 Uppdaterad: 2023-06-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. referenspersonens ålder: 20-29 år, 30-49 år, 50-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 12. Förvärvsinkomst efter tid, typ, sysselsättningsstatus, kön, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 40050 Uppdaterad: 2023-06-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. tabelluppgift: Median (tkr), Personer, (2)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 13. Förvärvsinkomst efter tid, typ, sysselsättningsstatus, kön, tabelluppgift, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 211826 Uppdaterad: 2023-06-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. tabelluppgift: Median (tkr), Personer, (2)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  7. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 14. Förvärvsinkomst efter tid, typ, kön, utbildningsinriktning, tabelluppgift, sysselsättningsstatus, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 1222328 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsinriktning: Allmän utbildning, Pedagogik och lärarutbildning, Konst och media, Humaniora, ..., Totalt (23)
  5. tabelluppgift: Median (tkr), Antal personer, (2)
  6. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Totalt, (2)
  7. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, Totalt (5)
  8. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 15. Förvärvsinkomst för personer med lång eftergymnasial utbildning efter tid, typ, kön, detaljerad utbildningsinriktning, tabelluppgift, sysselsättningsstatus och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 232423 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. detaljerad utbildningsinriktning: Lärarutbildning - förskola och fritidsverksamhet, Lärarutbildning - grundskolans tidiga åldrar, Ämneslärarutbildning, Annan lärarutbildning, ..., Totalt (26)
  5. tabelluppgift: Median (tkr), Medel (tkr), Antal personer, (3)
  6. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Totalt, (2)
  7. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 16. Förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre efter tid, inkomstgrupp, ålder, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 33943 Uppdaterad: 2023-06-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 80 år eller äldre (22)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 17. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, födelsevärldsdel, tabelluppgift, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 64912 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, EU utom Norden, Europa utom EU och Norden, ..., Samtliga (13)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 18. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, födelsevärldsdel, tabelluppgift, kön och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 54797 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, EU utom Norden, Europa utom EU och Norden, ..., Samtliga (13)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 19. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, födelsevärldsdel, tabelluppgift, kön och vistelsetid i Sverige.

  Välj variabler: Storlek: 72874 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, EU utom Norden, Europa utom EU och Norden, ..., Samtliga (13)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. vistelsetid i Sverige: 0-4 år, 5-9 år, 10-19 år, 20-29 år, ..., Totalt (7)


 20. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, födelseland FN-grupp, tabelluppgift, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 81502 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. födelseland FN-grupp: Sverige, Norra Europa, Västra Europa, Södra Europa, ..., Totalt (18)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 21. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, födelseland FN-grupp, tabelluppgift, kön och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 69154 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. födelseland FN-grupp: Sverige, Norra Europa, Västra Europa, Södra Europa, ..., Totalt (18)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 22. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, födelseland FN-grupp, tabelluppgift, kön och vistelsetid i Sverige.

  Välj variabler: Storlek: 91773 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. födelseland FN-grupp: Sverige, Norra Europa, Västra Europa, Södra Europa, ..., Totalt (18)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. vistelsetid i Sverige: 0-4 år, 5-9 år, 10-19 år, 20-29 år, ..., Totalt (7)


 23. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, födelseland efter HDI-indelning, tabelluppgift, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 26414 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. födelseland efter HDI-indelning: Mycket hög, Hög, Medel, Låg, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 24. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, födelseland efter HDI-indelning, tabelluppgift, kön och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 22428 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. födelseland efter HDI-indelning: Mycket hög, Hög, Medel, Låg, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 25. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, födelseland efter HDI-indelning, tabelluppgift, kön och vistelsetid i Sverige.

  Välj variabler: Storlek: 29086 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. födelseland efter HDI-indelning: Mycket hög, Hög, Medel, Låg, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. vistelsetid i Sverige: 0-4 år, 5-9 år, 10-19 år, 20-29 år, ..., Totalt (7)


 26. Inkomstnivå (tkr) efter typ av inkomst, tid, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 12879 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. typ av inkomst: Nettoinkomst (20-w år), Förvärvsinkomst (samtliga nattbefolkning (20-64 år)), Förvärvsinkomst (förvärvsarbetande nattbefolkning (20-64 år)), Förvärvsinkomst (förvärvsarbetande dagbefolkning (20-64 år)), (4)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Medelinkomst, Medianinkomst, 20 %, 40 %, ..., Antal personer (7)


 27. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, ålder, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 19938 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 28. Ekonomisk standard efter tid, upplåtelseform, ålder, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 23715 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 29. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, ålder, tabelluppgift, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 29547 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  6. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 30. Ekonomisk standard efter tid, typ, barnförekomst, hushållstyp, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 28379 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Personer, Hushåll, (2)
  3. barnförekomst: Utan barn i åldern 0-17 år, Med barn i åldern 0-17 år, Totalt, (3)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  5. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Samtliga, (3)
  7. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 31. Låg inkomststandard efter tid, hushållstyp, ålder, tabelluppgift, kön och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 5358 Uppdaterad: 2023-08-14

  1. tid: 2021, (1)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 32. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, tabellinnehåll, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 263521 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. tabellinnehåll: Sverige, EU och Nordamerika, Övriga Europa, Afrika, ..., Totalt hustyp (90)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. standardnivå: Låg självförsörjning, Delvis självförsörjning, Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga (5)


 33. Självförsörjande utifrån prisnivå efter tid, ålder, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 124721 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Summa 65-74 år (66)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 34. Självförsörjande utifrån prisnivå efter tid, ålder, tabelluppgift, härkomst och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 203137 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Summa 65-74 år (66)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt (5)
  5. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)


 35. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån inkomstnivå efter tid, tabellinnehåll, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 263878 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. tabellinnehåll: Sverige, EU och Nordamerika, Övriga Europa, Afrika, ..., Totalt hustyp (90)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. standardnivå: Låg självförsörjning, Delvis självförsörjning, Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga (5)


 36. Självförsörjande utifrån inkomstnivå efter tid, ålder, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 124595 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Summa 65-74 år (66)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 37. Självförsörjande utifrån inkomstnivå efter tid, ålder, tabelluppgift, härkomst och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 203014 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Summa 65-74 år (66)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt (5)
  5. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)


 38. Ekonomiskt bistånd, biståndsmottagare 18 år och äldre efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3040 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 39. Ekonomiskt bistånd, antal biståndsmottagare efter tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3973 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. ålder: 0-17 år, 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, ..., Totalt (13)


 40. Ekonomiskt bistånd, andel biståndsmottagare efter tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3992 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. ålder: 0-17 år, 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, ..., Totalt (13)


 41. Omfattning av ekonomiskt bistånd efter tid och indikator.

  Välj variabler: Storlek: 5043 Uppdaterad: 2023-01-30

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. indikator: Långvarigt ekonomiskt bistånd (%), Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (%), Biståndsmottagare i befolkningen (%), Barn i familjer med ekonomiskt bistånd (%), ..., Försörjningshinder på grund av sociala skäl (%) (11)


 42. Omfattning av ekonomiskt bistånd efter tid, indikator, härkomst och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4203 Uppdaterad: 2023-01-30

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. indikator: Långvarigt ekonomiskt bistånd (%), Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (%), Biståndsmottagare i befolkningen (%), Unga vuxna med ekonomiskt bistånd (%), ..., Försörjningshinder på grund av sociala skäl (%) (7)
  3. härkomst: Inrikes födda, Utrikes födda, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)


 43. Ekonomiskt bistånd, biståndshushåll efter tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 5087 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. hushållstyp: Barnhushåll, Ensamstående man utan barn, Ensamstående man med barn, Ensamstående kvinna utan barn, ..., Totalt (8)


 44. Ekonomiskt bistånd, biståndshushåll efter tid, tabelluppgift och härkomst.

  Välj variabler: Storlek: 3899 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. härkomst: Samtliga vuxna i hushållet är inrikes födda, Hushållet innehåller både inrikes och utrikes födda vuxna, Samtliga vuxna i hushållet är utrikes födda, Okänt, Totalt (5)


 45. Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) efter tid, tabellinnehåll och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 5965 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. tabellinnehåll: Totalt utbetalt biståndsbelopp (tkr), Biståndsbelopp per hushåll (tkr), (2)
  3. hushållstyp: Barnhushåll, Ensamstående man utan barn, Ensamstående man med barn, Ensamstående kvinna utan barn, ..., Totalt (8)


 46. Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) efter tid, tabellinnehåll och härkomst.

  Välj variabler: Storlek: 4445 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. tabellinnehåll: Totalt utbetalt biståndsbelopp (tkr), Biståndsbelopp per hushåll (tkr), (2)
  3. härkomst: Samtliga vuxna i hushållet är inrikes födda, Hushållet innehåller både inrikes och utrikes födda vuxna, Samtliga vuxna i hushållet är utrikes födda, Okänt, Totalt (5)


 47. Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd efter tid och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 6164 Uppdaterad: 2023-08-14

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. tabellinnehåll: Antal hushåll, därav utrikes födda hushåll, Antal biståndstagare, Antal vuxna biståndstagare, ..., Biståndsbelopp per invånare (kr) (13)