Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter tid, referenspersonens åldersgrupp, hushållstyp, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 9908 Uppdaterad: 2021-04-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. referenspersonens åldersgrupp: Ålder 20-64 år, Samtliga 20 år eller äldre, Åldern 65 år eller äldre, Åldern 85 år eller äldre, Samtliga 18 år eller äldre (5)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 2. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, referenspersonens ålder, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 11263 Uppdaterad: 2021-04-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  3. referenspersonens ålder: 20-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 3. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, byggnadsår, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 13473 Uppdaterad: 2021-04-22

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  3. byggnadsår: -1931, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, förekomst av barn, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 14067 Uppdaterad: 2021-04-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående män, Ensamstående kvinnor, Ensamstående totalt, Sammanboende, ..., Samtlliga (6)
  3. förekomst av barn: Har barn i åldern 0-5 år, Utan barn i åldern 0-5 år, Har barn i åldern 0-17 år, Utan barn i åldern 0-17 år, Samtliga (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 5. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, förekomst av barn, tabelluppgift, födelseland och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 24931 Uppdaterad: 2021-04-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  3. förekomst av barn: Har barn i åldern 0-5 år, Utan barn i åldern 0-5 år, Har barn i åldern 0-17 år, Utan barn i åldern 0-17 år, Samtliga (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 6. Disponibel inkomst efter Åldersgrupp, familjetyp, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3053 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. Åldersgrupp: Samtliga 20 år eller äldre, Åldern 65 år eller äldre, Åldern 85 år eller äldre, (3)
  2. familjetyp: Samtliga, Gifta/sammanboende, Ensamstående, (3)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  4. tabelluppgift: Antal familjer/hushåll, Median (tkr), (2)


 7. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, åldersgrupp, hushållstyp, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 14058 Uppdaterad: 2021-05-10

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. åldersgrupp: 0-18 år, 19-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Samtliga (8)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Samtlliga (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal personer, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 8. Hushåll efter tid, hushållstyp, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 4080 Uppdaterad: 2021-04-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 9. Hushåll efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 4502 Uppdaterad: 2021-04-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 10. Hushåll efter tid, byggnadsår, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 6024 Uppdaterad: 2021-04-22

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. byggnadsår: -1931, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 11. Hushåll efter tid, referenspersonens ålder, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 4944 Uppdaterad: 2021-04-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. referenspersonens ålder: 20-29 år, 30-49 år, 50-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 12. Förvärvsinkomst efter tid, typ, sysselsättningsstatus, kön, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 35215 Uppdaterad: 2021-04-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. tabelluppgift: Median (tkr), Personer, (2)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 13. Förvärvsinkomst efter tid, typ, sysselsättningsstatus, kön, tabelluppgift, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 186897 Uppdaterad: 2021-04-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. tabelluppgift: Median (tkr), Personer, (2)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  7. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 14. Förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre efter tid, inkomstgrupp, ålder, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 30474 Uppdaterad: 2021-04-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 80 år eller äldre (22)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 15. Inkomstnivå (tkr) efter typ av inkomst, tid, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 11730 Uppdaterad: 2021-05-10

  1. typ av inkomst: Nettoinkomst (20-w år), Förvärvsinkomst (samtliga nattbefolkning (20-64 år)), Förvärvsinkomst (förvärvsarbetande nattbefolkning (20-64 år)), Förvärvsinkomst (förvärvsarbetande dagbefolkning (20-64 år)), (4)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Medelinkomst, Medianinkomst, 20 %, 40 %, ..., Antal personer (7)


 16. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, ålder, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 15142 Uppdaterad: 2021-05-04

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 17. Ekonomisk standard efter tid, upplåtelseform, ålder, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 17861 Uppdaterad: 2021-05-04

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 18. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, ålder, tabelluppgift, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 22066 Uppdaterad: 2021-05-04

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  6. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 19. Ekonomisk standard efter tid, typ, barnförekomst, hushållstyp, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 21239 Uppdaterad: 2021-05-05

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. typ: Personer, Hushåll, (2)
  3. barnförekomst: Utan barn i åldern 0-17 år, Med barn i åldern 0-17 år, Totalt, (3)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  5. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Samtliga, (3)
  7. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)