Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsinkomst efter tid, typ, kön, utbildningsinriktning, tabelluppgift, sysselsättningsstatus, utbildningsnivå och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsinriktning

Totalt 23 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

sysselsättningsstatus Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 5 Valda

Sök

ålder

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220518
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-05-18
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
IN65
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan. Uppgifterna baseras på samtliga personer i åldern 16-74 år som har en positiv förvärvsinkomst.
Materialet har sekretessgranskats, inkomstnivåer beräknade på färre än än fem (5) personer redovisas inte.
utbildningsinriktning
Anger inom vilket huvudsakligt ämne/område respektive individs högsta utbildning är inriktad mot.
utbildningsnivå
Anger den formella nivån på respektive individs högsta utbildning.
typ
Nattbefolkning
Avser personer som har sin bostad i Linköpings kommun.
Dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer som har sin arbetsplats i Linköpings kommun. När det gäller dagbefolkningen är uppgiften för förvärvsarbetande densamma som för totalt.
sysselsättningsstatus
Förvärvsarbetande
Avser personer som är förvärvsarbetande.
Totalt
Avser både förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande personer. Ej förvärvsarbetande särredovisas inte i tabellen, men de har inkluderats i uppgiften för totalt. Avseende dagbefolkning är uppgiften för förvärvsarbetande densamma som för totalt.
utbildningsnivå
Totalt
I totalt har även uppgift saknas gällande utbildningsnivå inkluderats. Uppgift saknas särredovisas inte i tabellen.