Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, byggnadsår, tabelluppgift och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

byggnadsår Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240618
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-18
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
IN26
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar den disponibla inkomsten för bostadshushåll där referenspersonen är 20 år eller äldre.
Värden baserade på färre än tre bostadshushåll redovisas inte.
byggnadsår
Avser det år som bostaden byggdes, i vilket hushållet är bosatt.
tabelluppgift
Median (tkr)
Disponibel inkomst = vad som återstår för konsumtion och sparande sedan man från bruttoinkomsten dragit ifrån slutlig skatt och lagt till skattefria transfereringar.
Antal bostadshushåll
Antal bostadshushåll med inkomstvärde större än noll kronor.