Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Disponibel inkomst efter tid, referenspersonens åldersgrupp, hushållstyp, tabelluppgift och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

referenspersonens åldersgrupp Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230619
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-19
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
IN24
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar den disponibla inkomsten för bostadshushåll. Den ersätter den tabell som för perioden 2005-2014 redovisar disponibel inkomst för statistikfamiljer. Avseende 2014 finns det uppgifter redovisade för disponibel inkomst i båda tabellerna. 2014 finns det antal bostadshushåll redovisade med uppgift saknas om hushållstyp. De särredovisas inte men är inkluderade i totaluppgiften för disponibel inkomst.
referenspersonens åldersgrupp
Hushållets referensperson är i inkomststatistiken den person i hushållet som har högst inkomst.
referenspersonens åldersgrupp
Samtliga 18 år eller äldre
Uppgifter för åldersgruppen 18 år eller äldre redovisas först från och med inkomståret 2018.
tabelluppgift
Median (tkr)
Disponibel inkomst = vad som återstår för konsumtion och sparande sedan man från bruttoinkomsten dragit ifrån slutlig skatt och lagt till skattefria transfereringar.
Antal bostadshushåll
Antal bostadshushåll med inkomstvärde större än noll kronor.