Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsinkomst för personer med lång eftergymnasial utbildning efter tid, typ, kön, detaljerad utbildningsinriktning, tabelluppgift, sysselsättningsstatus och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

detaljerad utbildningsinriktning

Totalt 26 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

sysselsättningsstatus Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230831
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-31
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
IN66
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan. Uppgifterna baseras på samtliga personer med lång eftergymnasial utbildning i åldern 16-74 år som har en positiv förvärvsinkomst.
Lång eftergymnasial utbildning avser personer med en högre utbildning som omfattar minst tre år, och inkluderar även personer med
forskarutbildning.
Materialet har sekretessgranskats, inkomstnivåer beräknade på färre än än fem (5) personer redovisas inte.
detaljerad utbildningsinriktning
Anger inom vilket huvudsakligt ämne/område respektive individs högsta utbildning är inriktad mot. Gruppering utifrån 377 olika utbildningsinriktningar på nivå 4.
typ
Nattbefolkning
Avser personer som har sin bostad i Linköpings kommun.
Dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer som har sin arbetsplats i Linköpings kommun. När det gäller dagbefolkningen är uppgiften för förvärvsarbetande densamma som för totalt.
tabelluppgift
Median (tkr)
Medianinkomsten visar det mittersta värdet för förvärvsinkomsten.
Medel (tkr)
Medelinkomsten visar den genomsnittliga förvärvsinkomsten. Om medelinkomsten avviker kraftigt från medianinkomsten indikeras det att förvärvsinkomsten är snedfördelad åt något håll.
sysselsättningsstatus
Förvärvsarbetande
Avser personer som är förvärvsarbetande.
Totalt
Avser både förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande personer. Ej förvärvsarbetande särredovisas inte i tabellen, men de har inkluderats i uppgiften för totalt. Avseende dagbefolkning är uppgiften för förvärvsarbetande densamma som för totalt.